imageOsim mnogih prava koja imaju građani kao potrošači, postoje određene obaveze i ograničenja koja potrošač treba da ispoštuje u sopstvenom interesu.

Jedna od najvažnijih obaveza potrošača je da od trgovca uzme fiskalni račun za kupljenu robu kao dokaz o zaključenju ugovora o prodaji. Bez posedovanja računa ili drugog dokaza o kupovini, potrošač će teško moći da ostvari pravo na izjavu reklamacije za nesaobraznost robe ugovoru odnosno njenu neispravnost, kao i pravo na vansudsko rešavanje spora sa trgovcem.
Drugo opšte ograničenje jeste bespredmentna prijava potrošačkog spora tržišnoj inspekciji i zahtev za ekonomsko obeštećenje od strane trgovca. Naime, prilikom inspekcijskog nadzora nad primenom propisa o trgovini i propisa o zaštiti potrošača, postupajući inspektor nije u mogućnosti da zalazi u sadržinu spora između potrošača i trgovca, niti je ovlašćen da u tom sporu arbitrira. Taj posao je poveren udruženjima potrošača koja su dužna da posreduju u sporu i da predlože njegovo pravično rešenje vansudskim putem.
Potrošač koji je naručio/kupio robu preko interneta (On lajn), upotrebom telefona ili drugog sredstva za komunikaciju na daljinu, ima pravo da se predomisli i da trgovcu bez obrazloženja tu robu vrati, ali uz ograničenja koja se odnose na:
- robu koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja označen na deklaraciji;
- zapečaćenu robu koja je odpečaćena posle isporuke;
- robu koja je proizvedena prema posebnim zahtevima potrošača (unikatna, peronalizovana);
- naručene časopise, periodična izdanja ili dnevne novine.

Isto tako, potrošač nema pravo da bez opravdanog razloga odbije prijem naručene robe, jer u tom slučaju rizik propasti ili oštećenja te robe pada na njegov teret.
Inače, u opštem slučaju, prava potrošača kao i njegove obaveze treba da budu uređeni odredbama ugovora sa trgovcem koji se zaključuje pre odluke o kupovini i pod uslovom da te odredbe nisu nepravične u odnosu na potrošača.
Poznavanje obaveza i ograničenja prava potrošača može doprineti unapređenju odnosa između svih aktera na tržištu roba i usluga za ličnu i/ili porodičnu upotrebu. Takođe može da olakša proces rešavanja sporova između potrošača i trgovaca vansudskim putem i učiniti da rešenja tih sporova budu pravična, nepristrasna i iznad svega,delotvorna.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

valis
dunav

Zašto mi

Razlozi da odaberete baš naš portal:

  • Mi volimo naš posao
  • Ne dopuštamo cenzuru
  • Dopuštamo kritiku i različitosti
  • I Vi se ovde pitate :)

krusik

ccc

europrom

 

Uslovi koriscenja

Vamedia posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Vamedia.info portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržajeovog portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Svaki korisnik dužan je da proverava i obaveštava se o pravilima korišćenja ovog portala. Ni jedan deo portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
Vamedia štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.Vamedia se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sadržaji Veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Vamedie . Delovi ili ceo Veb sajt ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja Vamedie, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.
Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom Veb sajtu zaštićena su imena i u vlasništvu Vamedie i ne mogu biti korišćeni na drugim Veb sajtovima bez pisanog odobrenja Vamedie. Bilo koja od robnih marki ili imena uključujući ime Vamedia ne mogu biti uključeni u Internet adresu bez prethodnog pismenog odobrenja Vamedie.

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu Vamedie predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i Vamedia veruje da su tačni. Međutim, stranka koja želi da stupi u poslovan odnos sa nama ili kupi nekih od naših proizvoda ili usluga, ne treba da se osloni na informacije na Veb sajtu već da uputi direktan upit odgovarajućoj instanci u Vamediji. Ne pružamo bilo kakve garancije putem ovog Veb sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne možemo biti odgovorni za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog Veb sajta. Informacije na ovom Veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Linkovi

Vamedia ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana Veb sajta Vamedie. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan Veb sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da Vamedia na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih Veb sajtova ili strana.

Modifikovanje i promena pravila

Vamedia zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila , kao i delove naznačene pod « privatnost « i « copyright «.

Nadležnost suda

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Valjevu, Srbija

Member Login