imageOd kako je Generalna skupština Ujedinjenih nacija pre 35. godina označila 15. mart kao Svetski dan potrošača, skoro sve države koje su članice te organizacije usaglasile su svoje zakonodavstvo sa preporukama o zaštiti građana kao potrošača.

Prvi Zakon o zaštiti domaćih potrošača Narodna skupština je donela 2005. godine, a njegova poboljšana verzija usvojena je 2010. godine. Sada je na snazi treća verzija Zakona koja je usvojena 2014. godine kao rešenje koje je najpribližnije pravnim tekovinama Evropske unije.
Osim osnovnih ljudskih i civilizacijskih prava na ishranu, odevanje i „krov nad glavom“, na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje, zakonom se građanima garantuje i pravo na slobodan izbor roba i usluga, na bezbednost po život i zdravlje, kao i pravo na učešće u postupku odlučivanja organa vlasti o pitanjima koja su bitna za sve građane. Od naročitog značaja su pravo na ekonomsko obeštećenje usled lošeg kvaliteta robe ili usluge, pravo na zdravu i održivu životnu sredinu, kao i pravo na sudsku zaštitu potrošačkih interesa.
Dugoročni ciljevi u oblasti zaštite potrošača jesu da se tržište roba i usluga za ličnu i porodičnu upotrebu zaštiti od nepoštene poslovne prakse trgovaca i od nepravičnih ugovornih odredaba. Da se građani u što većem broju upoznaju sa pravima koja im zakon garantuje i da se osposobe za samostalnu zaštitu tih prava. U krajnjem ishodu sve aktivnosti u toj oblasti treba da doprinesu razvoju partnerskih odnosa između potrošača i trgovaca čime se podstiče ekonomski rast društva i životnog standarda građana.
Obeležavanje Dana potrošača treba da posluži kao podsećanje društvene zajednice na postignuća ostvarena u toj oblasti, kao i na obaveze kojima se željeni ciljevi mogu ostvariti. Nije moguće, na primer, očekivati zdravu životnu sredinu i istovremeno – svesno ili ne – narušavati propise o komunalnom redu, i slično.
Ostvarivanje prava potrošača na ekonomsko obeštećenje usled nesaobraznosti robe ili usluge, predstavlja jednu od ključnih odrednica važećih propisa. Prema evidenciji Sektora za zaštitu potrošača pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, u Republici Srbiji se godišnje registruje 16 do 17 hiljada potrošačkih sporova. Posredovanjem udruženja potrošača i njihovih saveza uspešno se rešava oko 80% tih sporova, dok se ostatak odnosi na neuspela rešenja i pokretanje sudskog postupka. Daleko najveći broj sporova odnosi se na loš kvalitet obuće i odeće, na usluge mobilne telefonije i na usluge od opšteg ekonomskog interesa (snabdevanje toplotnom i električnom energijom, pijaćom vodom i komunalne usluge).
Kao uzroci nedovoljne razvijenosti oblasti zaštite domaćih potrošača, navode se: nedovoljna informisanost građana o potrošačkim pravima, nedovoljna ili nikakva aktivnost organa lokalne samouprave u toj oblasti, kao i slabo snalaženje organizacija potrošača u uslovima nedovoljne finansijske podrške njihovih aktivnosti.
Udruženje valjevskih potrošača koje je osnovano 12. marta 2015. godine, Svetski dan potrošača obeležiće sednicom Skupštine udruženja koju čine svi članovi i na kojoj će sumirati rezultate svog trogodišnjeg postojanja i rada. Osim posredovanja u više od 40 potrošačkih sporova naših sugrađana sa trgovcima, Udruženje je posredstvom lokalnih medija i štampanjem prigodnih brošura informisalo javnost o potrošačkim pravima i savetovalo građane o načinu ostvarivanja tih prava. U budućem radu Udruženje će unaprediti način svoga delovanja s ciljem da, uz sve teškoće i prepreke, bude u službi žaštite prava i interesa svih građana na teritoriji grada Valjeva kao potrošača.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

valis
dunav

Zašto mi

Razlozi da odaberete baš naš portal:

  • Mi volimo naš posao
  • Ne dopuštamo cenzuru
  • Dopuštamo kritiku i različitosti
  • I Vi se ovde pitate :)

krusik

ccc

europrom

 

Uslovi koriscenja

Vamedia posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Vamedia.info portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržajeovog portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Svaki korisnik dužan je da proverava i obaveštava se o pravilima korišćenja ovog portala. Ni jedan deo portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
Vamedia štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.Vamedia se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sadržaji Veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Vamedie . Delovi ili ceo Veb sajt ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja Vamedie, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.
Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom Veb sajtu zaštićena su imena i u vlasništvu Vamedie i ne mogu biti korišćeni na drugim Veb sajtovima bez pisanog odobrenja Vamedie. Bilo koja od robnih marki ili imena uključujući ime Vamedia ne mogu biti uključeni u Internet adresu bez prethodnog pismenog odobrenja Vamedie.

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu Vamedie predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i Vamedia veruje da su tačni. Međutim, stranka koja želi da stupi u poslovan odnos sa nama ili kupi nekih od naših proizvoda ili usluga, ne treba da se osloni na informacije na Veb sajtu već da uputi direktan upit odgovarajućoj instanci u Vamediji. Ne pružamo bilo kakve garancije putem ovog Veb sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne možemo biti odgovorni za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog Veb sajta. Informacije na ovom Veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Linkovi

Vamedia ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana Veb sajta Vamedie. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan Veb sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da Vamedia na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih Veb sajtova ili strana.

Modifikovanje i promena pravila

Vamedia zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila , kao i delove naznačene pod « privatnost « i « copyright «.

Nadležnost suda

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Valjevu, Srbija

Member Login