imageOsim prava na opravku ili zamenu neispravne robe u garantnom roku, potrošač ima pravo i na raskid ugovora o prodaji te robe, uz zahtev prodavcu za povraćaj celokupne sume uplaćenog novca.

Ova zakonska mogućnost predstavlja još jedan način zaštite ekonomskog interesa građana kao potrošača bez koje bi se ceo sistem te zaštite sveo na formalnost, odnosno bio bi iluzoran.
Pisanu izjavu o raskidu ugovora o prodaji potrošač koji se smatra oštećenim zbog nesaobraznosti (nedostatka, uočene mane ili nefunkcionalnosti) kupljenog proizvoda, može prodavcu da preda lično u prodajnom objektu ili da je uputi poštom uz obaveznu povratnicu.
Izjavi o raskidu ugovora o prodaji prethodi usmena ili pisana reklamacija potrošača sa zahtevom da prodavac o svom trošku izvrši opravku nesaobraznog proizvoda ili da ga zameni za ispravan. Prodavac je dužan da reklamaciju zavede u svoju evidenciju, da potrošaču saopšti broj pod kojim je njegova reklamacija zavedena i da u roku od osam dana donese odluku da li reklamaciju smatra opravdanom, odnosno da li je prihvata ili ne.
Kada prodavac reklamaciju odbije, potrošač koji smatra da je u pravu odnosno da svoju reklamaciju smatra opravdanom, podneće zahtev za raskid ugovora uz kratko obrazloženje razloga zbog kojih se na to odlučio. Poželjno je da se u toj nameri potrošač obrati za savet i pomoć nekom udruženju potrošača, jer njihovo iskustvo će mu ceo postupak znatno olakšati.
Reklamacija potrošača, izjava o raskidu ugovora o prodaji robe ili usluge, kao i posredovanje udruženja, predstavljaju pokušaj rešavanja potrošačkog spora vansudskim putem. Ukoliko sve to ne uspe, potrošač ima mogućnost da osnovnom sudu u mestu svog boravka podnese tužbu protiv prodavca koji mu je naneo imovinsku i neimovinsku štetu.
Navedeni postupci vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, a naročito izjava raskida ugovora o prodaji, u praksi daju veoma dobre rezultate. U više od 80% sporova prodavci prihvataju zahteve potrošača za obeštećenje, a najčešći razlog je što im se i pored moćnih pravnih službi ne ide na sud, gde ih može snaći izvođenje dokaza veštačenjem ili javno objavljivanje presude.
Udruženje valjevskih potrošača VAPOT, uz pravnu podršku izabrane advokatske kancelarije, uspešno je rešilo sve prijavljene potrošačke sporove na dobrobit građana kao potrošača, ali i društvene zajednice koja teži suzbijanju nepoštene poslovne prakse trgovaca koji su tome skloni.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

valis
dunav

Zašto mi

Razlozi da odaberete baš naš portal:

  • Mi volimo naš posao
  • Ne dopuštamo cenzuru
  • Dopuštamo kritiku i različitosti
  • I Vi se ovde pitate :)

krusik

ccc

europrom

 

Uslovi koriscenja

Vamedia posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Vamedia.info portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržajeovog portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Svaki korisnik dužan je da proverava i obaveštava se o pravilima korišćenja ovog portala. Ni jedan deo portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
Vamedia štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.Vamedia se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sadržaji Veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Vamedie . Delovi ili ceo Veb sajt ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja Vamedie, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.
Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom Veb sajtu zaštićena su imena i u vlasništvu Vamedie i ne mogu biti korišćeni na drugim Veb sajtovima bez pisanog odobrenja Vamedie. Bilo koja od robnih marki ili imena uključujući ime Vamedia ne mogu biti uključeni u Internet adresu bez prethodnog pismenog odobrenja Vamedie.

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu Vamedie predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i Vamedia veruje da su tačni. Međutim, stranka koja želi da stupi u poslovan odnos sa nama ili kupi nekih od naših proizvoda ili usluga, ne treba da se osloni na informacije na Veb sajtu već da uputi direktan upit odgovarajućoj instanci u Vamediji. Ne pružamo bilo kakve garancije putem ovog Veb sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne možemo biti odgovorni za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog Veb sajta. Informacije na ovom Veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Linkovi

Vamedia ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana Veb sajta Vamedie. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan Veb sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da Vamedia na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih Veb sajtova ili strana.

Modifikovanje i promena pravila

Vamedia zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila , kao i delove naznačene pod « privatnost « i « copyright «.

Nadležnost suda

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Valjevu, Srbija

Member Login