imageJP Kolubara dostavilo izveštaj o poslovanju za 2017.godinu. U prošloj godini ovo preduzeće imalo je investiciona ulaganja u visini od 136,5 miliona dinara.

 

JP Kolubara realizovalo je plan investicija u prošloj godini sa 97% i sva ulaganja finansirana su sredstvima republičkog budžeta u iznosu od 127 miliona dinara za gradjevinske radove i sredstvima budžeta grada Valjeva u iznosu od 9,5 miliona dinara dodeljenih kao kapitalne subvencije. U protekloj godini ovo preduzeće investicije je imalo na objektima regionalnog cevovoda za transport sirove i čiste vode, lokalnom cevovodu i rezervoaru za selo Stubo i lokalnom cevovodu za snabdevanje vodom dela naseljenih mesta Divci, Veselinovac, Klanica, Valjevska Loznica . Završen je tehnički pregled cevovoda za transport sirove i čiste vode i u toku je postupak dobijanja upotrebne dozvole.
Iz budžeta grada u 2017. godini za usluge po ugovoru na obavljanju poslova vezanih za izgradnju objekata Kolubarskog regionalnog sistema za vodosnabdevanje ukupno je opredeljeno i realizovano 32,6 miliona dinara, a za tekuće subvencije opredeljena su i realizovana sredstva u ukupnom iznosu od 25,8 miliona dinara za izmirenje obaveza i duga prema preduzeću „Hidrotehnika-Hidroenergetika“ Beograd.
Obeveze preduzeća, kako se može videti u prispelom materijalu na dan 31.12.2017.godine iznosile su 9,6 miliona dinara . Najveći deo obaveza odnosi se na državna davanja povezana sa investicijama u iznosu od 8,5 miliona dinara i odnose se na uplate koje vrši ministarstvo od 1,4 miliona dinara. Najveći deo obaveza iz poslovanja odnosi se na obaveze prema vlasnicima nepokretnosti u iznosu od 5,04 miliona dinara , a zbog ne preuzimanja naknade od strane vlasnika eksproprisanih parcela ova sredstva su deponovana u sudu.
JP Kolubara ima petnaest zaposlenih , a ukupan iznos bruto zarade je 14,2 miliona dinara, dok je prosečno isplaćena bruto zarada koja sadrži neto iznos, poreze i doprinose za zaposlenog, naknadu za minuli rad, regres i topli obrok iznosila je 79 257 dinara.
Naknade članovima Nadzornog odbora isplaćene su u ukupnom iznosu od 341 784 dinara. Naknde su isplaćivane u mesečnim iznosima za predsednika 8000 dinara, a za članove po 5 000 dinara .
JP Kolubara u 2017.godini nije zabeležila deficit u poslovanju, ali ni suficit s obzirom da su sredstva koja je opredlila republika i grad Valjevo namenski i opredeljena , a potom i utrošena. JP Kolubara izvesno je preduzeće od kog se očekuje da u trenutku kada počne da isporučuje čistu vodu zainteresovanim Opštinama bude najprofitabilnije javno preduzeće.
S.V.
 

valis
dunav

Zašto mi

Razlozi da odaberete baš naš portal:

  • Mi volimo naš posao
  • Ne dopuštamo cenzuru
  • Dopuštamo kritiku i različitosti
  • I Vi se ovde pitate :)

krusik

ccc

europrom

 

Uslovi koriscenja

Vamedia posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Vamedia.info portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržajeovog portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Svaki korisnik dužan je da proverava i obaveštava se o pravilima korišćenja ovog portala. Ni jedan deo portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
Vamedia štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.Vamedia se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sadržaji Veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Vamedie . Delovi ili ceo Veb sajt ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja Vamedie, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.
Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom Veb sajtu zaštićena su imena i u vlasništvu Vamedie i ne mogu biti korišćeni na drugim Veb sajtovima bez pisanog odobrenja Vamedie. Bilo koja od robnih marki ili imena uključujući ime Vamedia ne mogu biti uključeni u Internet adresu bez prethodnog pismenog odobrenja Vamedie.

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu Vamedie predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i Vamedia veruje da su tačni. Međutim, stranka koja želi da stupi u poslovan odnos sa nama ili kupi nekih od naših proizvoda ili usluga, ne treba da se osloni na informacije na Veb sajtu već da uputi direktan upit odgovarajućoj instanci u Vamediji. Ne pružamo bilo kakve garancije putem ovog Veb sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne možemo biti odgovorni za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog Veb sajta. Informacije na ovom Veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Linkovi

Vamedia ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana Veb sajta Vamedie. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan Veb sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da Vamedia na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih Veb sajtova ili strana.

Modifikovanje i promena pravila

Vamedia zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila , kao i delove naznačene pod « privatnost « i « copyright «.

Nadležnost suda

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Valjevu, Srbija

Member Login