imageKabinet gradonačelnika je dostavio svoj izveštaj sa sednice Gradskog veća. Izveštaj prenosimo u celosti:

"Izveštaj o izvršenju budžeta grada Valjeva u periodu od 1. januara do 30. juna 2018. godine sačinjen je u skladu sa članom 76. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu kojim je propisana obaveza lokalnog organa uprave nadležnog za finansije da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše nadležni izvršni organ lokalne vlasti, a obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda. Odlukom o budžetu grada Valjeva za 2018. godinu planirani su prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva, u ukupnom iznosu od 3.470.000.000 dinara i 118.828.200 dinara iz drugih izvora finansiranja što ukupno iznosi 3.588.828.200 dinara. Po sprovedenim rešenjima planirani prihodi, primanja i preneta neutrošena sredstva po šestomesečnom izveštaju ukupno iznose 3.485.501.310,00 dinara, 122.526.121,48 dinara iz drugih izvora finansiranja, što ukupno iznosi 3.608.027.431,48 dinara. Stanje sredstava na računu za izvršenje budžeta na dan 30. juna tekuće godine iznosilo je 127.733.156,22 dinara, dok je stanje na računima indirektnih korisnika budžeta i namenskim podračunima 25.442.093,18 dinara.
Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je i predlog zaključka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda grada Valjeva za 2018. godinu i predlog zaključka o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vandredne situacije grada Valjeva u 2017. godini . Razlog za donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda grada Valjeva za 2018. godinu je efikasna odbrana od bujičnih tokova na vodotokovima na teritoriji grada Valjeva. Operativni plan sadrži sve podatke koji su potrebni za efikasno sprovođenje odbrane od poplava. Takođe je donet zaključak o usvajanju godišnjeg plana rada Štaba za vandredne situacije grada Valjeva za 2018. godinu.
Data je saglasnost na Odluku o ceni vode za Žabare JKP „Vodovod-Valjevo“. Zakonska obaveza Grada je da stvori uslove za obavljanje komunalne delatnosti snabdevanja vodom za piće, pa kako u naseljenom mestu Žabari postoji izgrađen seoski vodovod, Skupština grada Valjeva donela je 16. marta 2018. godine Odluku o poveravanju poslova upravljanja i održavanja seoskog vodovoda Žabari, kojom su poslovi održavanja i upravljanja istog povereni JKP „Vodovod-Valjevo“.

Usvojen je predlog Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Valjeva, Zajedničkom pravobranilaštvu grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, Službi interne revizije grada Valjeva i Službi budžetske inspekcije grada Valjeva.
Predlog Pravilnika je obrazložila načelnica Gradske uprave Jelica Panjković-Tešić.
„Cilj ovih promena je normativno-tehničke prirode. Potreba je bila za drugačijim organizovanjem dela poslova u okviru postojećeg broja izvršilaca u Odeljenju za infrastrukturu i građevinsko zemljište, Odeljenju za inspekcijske poslove, Odeljenju za zajedničke poslove i u Kabinetu gradonačelnika. U Odeljenju za infrastrukturu i građevinsko zemljište sistematizovano je mesto inženjera elektro struke koji je nužan da obavlja ove poslove u okviru tog odeljenja. U Odeljenju za inspekcijske poslove promenili smo uslove prosvetnog inspektora, jer po republičkim propisima obaveza je da imamo dva sistematizovana radna mesta u zvanju samostalnog savetnika. Kod Komunalne inspekcije smo sistematizovali u okviru postojećeg broja jedno mesto sa zvanjem mlađeg savetnika kako bi mlađi ljudi mogli da obavljaju te poslove. U Odeljenju za zajedničke poslove zbog jednog izvršilačkog mesta, dodali smo poslove zaštite, koja je nova i velika obaveza zaštite zgrade sa više aspekata. I u Kabinetu gradonačelnika smo promenili u okviru postojećeg broja, jedno mesto kao referenta za administartivne poslove. To je suština ovih promena i nužne su bile radi organizacije i funkcionisanja“, pojasnila je načelnica Gradske uprave.
Odbijen je zahtev Vladimira Pantića iz Valjeva, službenika u Gradskoj upravi za izuzeće predsednika Žalbene komisije grada Valjeva, Miroslava Pimića iz postupka odlučivanja po žalbi na Rešenje Gradske uprave grada Valjeva o rapoređivanju i Rešenje o određivanju koeficijenta za obračun plate Gradske uprave grada Valjeva.
Usvojen je predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljopruvrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Valjeva. Zadatak Komisije je određenje cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Valjeva, prikupljanje ponuda za javno nadmetanje, sprovođenje postupka javnog nadmetanja, vođenje zapisnika radi davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, davanje predloga gradonačelniku za donošenje Odluke o izboru najbpovoljnijeg ponuđača, utrvđivanje visine naknade za bespravno korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Kabinet gradonačelnika"

 

 

 

valis
dunav

Zašto mi

Razlozi da odaberete baš naš portal:

  • Mi volimo naš posao
  • Ne dopuštamo cenzuru
  • Dopuštamo kritiku i različitosti
  • I Vi se ovde pitate :)

krusik

ccc

europrom

 

Uslovi koriscenja

Vamedia posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Vamedia.info portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržajeovog portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Svaki korisnik dužan je da proverava i obaveštava se o pravilima korišćenja ovog portala. Ni jedan deo portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
Vamedia štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.Vamedia se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sadržaji Veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Vamedie . Delovi ili ceo Veb sajt ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja Vamedie, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.
Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom Veb sajtu zaštićena su imena i u vlasništvu Vamedie i ne mogu biti korišćeni na drugim Veb sajtovima bez pisanog odobrenja Vamedie. Bilo koja od robnih marki ili imena uključujući ime Vamedia ne mogu biti uključeni u Internet adresu bez prethodnog pismenog odobrenja Vamedie.

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu Vamedie predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i Vamedia veruje da su tačni. Međutim, stranka koja želi da stupi u poslovan odnos sa nama ili kupi nekih od naših proizvoda ili usluga, ne treba da se osloni na informacije na Veb sajtu već da uputi direktan upit odgovarajućoj instanci u Vamediji. Ne pružamo bilo kakve garancije putem ovog Veb sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne možemo biti odgovorni za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog Veb sajta. Informacije na ovom Veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Linkovi

Vamedia ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana Veb sajta Vamedie. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan Veb sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da Vamedia na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih Veb sajtova ili strana.

Modifikovanje i promena pravila

Vamedia zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila , kao i delove naznačene pod « privatnost « i « copyright «.

Nadležnost suda

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Valjevu, Srbija

Member Login