imageGradska vlast nije želela da utvrdi odgovornost za štetu nastalu poplavom pošto je izgrađena deponijska pregrada na Gradcu, koja je izazvala izlivanje reke u oktobru prošle godine, tvrde aktivisti Lokalnog fronta Valjevo.

Deponijska pregrada na reci Gradac izgrađena je novcem građana Valjeva koji je bio namenjen zaštiti od poplava. Međutim, kako je na konferenciji za novinare podsetio aktivista Lokalnog fronta Željko Trifunović, samo dve sedmice nakon što je objekat predat, deponijska pregrada podigla je nivo Gradca, izazvala izlivanje reke i nanela štetu putu prema Aničićima i po privatnim parcelama duž reke.
„Bilo je to 24. oktobra 2017. Posle toga od gradskih funkcionera čuli smo objašnjenje da je u vezi sa pregradom sve bilo po zakonu, da su odgovorni za ovaj posao pazili na svaki dinar, pa još i uštedeli neke 972 hiljade dinara. Pomoćnik gradonačelnika Miroslav Pimić, jasno i glasno nam je najavio da će Grad pokrenuti pitanje utvrđivanja odgovornosti i zatražiti veštačenje od referentnih ustanova, kako bi pričinjena šteta bila nadoknađena u celosti. Bilo je to krajem januara ove godine“, rekao je Trifunović podsećajući da je nešto kasnije Lokalni front demantovao tvrdnje Pimića o ušteđenim sredstvima i naveo da je do tog trenutka cela priča o deponijskoj pregradi građane Valjeva stajala tačno 6. 670.344 dinara, znatno više nego što je pomoćnik gradonačelnika tvrdio.
Da veštačenja stanja na deponijskoj pregradi na Gradcu nije bilo, Trifunović je ilustrovao dopisom Poverenika za informacije od javnog značaja od 7.juna ove godine koji je dostavljen Lokalnom frontu: „Grad Valjevo se do danas nije obratio zahtevom nekoj referentnoj ustanovi za veštačenje o događajima na reci Gradac od 24.10.2017.godine“. Aktivista LF na osnovu toga zaključuje da „nije teško naslutiti zašto su plaćeni službenici grada odustali od utvrđivanja odgovornosti za štete koje su građanima Valjeva naneli svojim brzopletim, nepromišljenim i nestručnim odlukama i svojim neuko i nespretno izvedenim postupcima javnih nabavki“.
Priča o deponijskog pregradi na Gradcu, dodaje Trifunović, time se ne završava jer su, kako je rekao, u međuvremenu građanima Valjeva ispostavljeni još neki računi.
„Na pitanje o ceni radova izvedenih na sam dan 24.oktobra odgovoreno je da ti radovi nisu ni fakturisani ni plaćeni. Imamo, međutim, odgovor da je jednoj osobi isplaćeno 74.100 dinara na ime štete od poplave. Imamo takođe objašnjenje da su naknadni radovi na zaštiti obale i popravci puta za Aničiće izvedeni po ugovoru o redovnom održavanju vodotokova drugog reda, po nalogu Štaba za vanredne situacije. U prilogu je kopija druge privremene situacije od 17.novembra 2017. u kojoj se vidi i pregled i obračun izvršenih radova. U tom pregledu, u koloni Sanacija od izlivanja reka Gradac zbir vrednosti izvedenih radova je oko 1,5 miliona dinara“, naveo je Trifunović.
Prilično posla oko deponijske pregrade bilo je i 7. marta ove godine, a u odgovoru na pitanje o ovim radovima koje je Lokalni front predstavio na konferenciji za novinare, rečeno je da je njih izvelo preduzeće „Erozija“ po nalogu Odseka za vanredne situacije, kao da ti radovi nisu fakturisani, niti plaćeni.
„Podsećamo da je tada duž leve obale Gradca iznad deponijske pregrade napravljen nasip od dva reda džakova sa peskom, koji je posle izvesnog vremena i uklonjen. Dakle, do ovog trenutka račun za problematičnu pregradu dostigao je 8 miliona dinara“, zaključio je Trifunović.